Trách nhiệm của công ty quản lý tài sản

Công ty quản lý tài sản xử lý mọi thứ xảy ra hàng ngày đối với khu nhà cho thuê. Họ phải có kiến ​​thức làm việc về ngành bất động sản cho thuê hoạt động, chẳng hạn như bất động sản công nghiệp hoặc nhà ở.

Dưới đây là 5 trách nhiệm chính của công ty quản lý tài sản

1. Chốt giá thuê

Chốt giá thuê nhà là trách nhiệm cơ bản của bất kỳ chủ nhà nào. Do đó, đây là một trong những công việc phổ biến nhất mà chủ nhà sẽ giao cho người quản lý tài sản. Công ty quản lý tài sản đưa giá thuê cạnh tranh để thu hút người thuê đến bất động sản.

2. Kết nối với khách thuê

Công ty quản lý bất động sản cũng thiết lập một hệ thống để thu tiền thuê từ người thuê. Để đảm bảo dòng tiền tối ưu, họ ấn định ngày thu tiền để đảm bảo có thể thanh toán các khoản chi phí hàng tháng của tài sản, đồng thời thực thi nghiêm túc các chính sách phí trả chậm.

3. Sàng lọc khách thuê

Sàng lọc và quản lý người thuê là một trách nhiệm cốt lõi khác của người quản lý tài sản. Người quản lý bất động sản có thể tham gia vào việc tìm kiếm và sàng lọc những người thuê tiềm năng, quản lý các khiếu nại hàng ngày và các vấn đề bảo trì, cũng như xử lý việc chuyển đi và di dời của người thuê.

4. Quản lý tài sản

Công ty quản lý tài sản phải giữ tài sản trong tình trạng an toàn và có thể ở được. Người quản lý tài sản chịu trách nhiệm quản lý vật chất của tài sản, bao gồm bảo trì thường xuyên và sửa chữa khẩn cấp.

Công việc được thực hiện bởi các nhà thầu và các thợ sửa chữa khác phải được kiểm tra để đảm bảo rằng nó đạt tiêu chuẩn và họ đang hoàn thành công việc của mình một cách kịp thời.

5. Quản lý ngân sách

Công ty quản lý tài sản được thuê để xử lý các hoạt động, bảo trì và quản lý tài sản cho thuê cho một chủ sở hữu. Công việc của họ, trong số nhiều nhiệm vụ khác, bao gồm tiếp thị cho thuê và tìm người cho thuê, đảm bảo giá thuê cạnh tranh trong khi bao gồm thuế và chi phí, thu tiền thuê và tuân thủ luật cho thuê.

Trách nhiệm chính xác của họ sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản đang được quản lý, số tiền họ được thanh toán và các điều khoản của hợp đồng quản lý. Người quản lý tài sản có thể đảm nhận một số vai trò quan trọng để hỗ trợ chủ sở hữu bất động sản cho thuê.

Khách hàng thuê Công ty quản lý tài sản để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của tài sản được xử lý và giá trị đó được duy trì trong khi tài sản đang tồn tại.

Bài viết liên quanRelated post

GIỚI THIỆU

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 100 TRÊN THẾ GIỚI

Lưu trữ

Chuyên mục

Liên lạc

Bài viết mới nhất

Shopping Cart

No products in the cart.

0983 168 579