Phu Nguyen

Ông Phú đã tốt nghiệp Thạc sỹ  nghành Quản trị kinh doanh tại Trường kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội và là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Trong 18 năm kinh nghiệm làm việc, ông phụ trách các công việc quản lý, tư vấn và giảng dạy tại các công ty như Công ty cổ phần thiết bị và công nghệ Việt Pan, Trường Đại học Kinh tế, Khoa Quản trị và Kinh doanh thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội, Công ty Tư TNHH vấn đào tạo và phát triển giáo dục Hà Nội.

Kinh nghiệm chính của Ông Phú là tư vấn và giảng dạy cho các tổ chức giáo dục tại Việt Nam. Ông Phú có một số bài báo khoa học trên tạp trí trong nước và quốc tế.

Bài viết liên quanRelated post

GIỚI THIỆU

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 100 TRÊN THẾ GIỚI

Lưu trữ

Chuyên mục

Liên lạc

Bài viết mới nhất

Shopping Cart

No products in the cart.

0983 168 579