Huy Trinh

Tiến sĩ Trịnh Ngọc Huy hiện là giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh HSB – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị nhân sự tại Đại học Rennes 1 – Cộng hoà Pháp và là Tiến sĩ Khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Toulouse 1, nước Pháp.

Ông Huy có hơn 20 năm kinh nghiệm tại các vị trí Trưởng phòng tổ chức nhân sự – Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, Giảng viên kiêm Phó giám đốc Trung tâm phát triển Doanh nhân Việt – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển tại trường Đại học Nội vụ Hà Nội thuộc Bộ Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các lĩnh nghiên cứu và giảng dạy chính của ông là quản trị chiến lược, quản trị nhân sự… Ông Huy có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ và cấp Nhà nước. Ngoài ra, Ông Huy có tham gia tư vấn cho nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

Bài viết liên quanRelated post

GIỚI THIỆU

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 100 TRÊN THẾ GIỚI

Lưu trữ

Chuyên mục

Liên lạc

Bài viết mới nhất

Shopping Cart

No products in the cart.

0983 168 579